faq bmcontactus bmfeedback bmsitemap bm

Kedah Road Complex, Penang

Updated on 17/11/2023

Commercial No of Empty Units Area(sqft) Rental Rates(RM) Sales Price(RM)
Kedah Road Complex 1 3,681 5,751.20 889,000.00

For any enquiries, please contact below officers:

1. Mrs. Sundari
Phone : (+604)-5106247
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Mrs. Carmen
Phone : (+604)-5106252
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Mrs. Miza
Phone : (+604)-5106244
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
Bangunan Tun Dr Lim Chong Eu
No. 1 Persiaran Mahsuri
11909 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia
Emel : webmaster[at]pdc[dot]gov[dot]my